Rizq - Quotes Of The Day

Rizq – Quotes Of The Day

ALLAH Rizq Khol Dy Tu Dastar Khawan Lamba Kar Do, Dewarein Nahi

رزق

اللہ رزق کھول دے تو دستر خوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں